Hrast

Hrast (Quercus) je rod listopadnog i zimzelneog drveća i žbunja iz porodice bukava (Fagaceae).

Hrast se zbog svoje dugotrajnosti i dobrih mehaničkih svojstava kroz istoriju koristio u proizvodnji predmeta od drveta, najviše nameštaja, stolarije i podova. Pouzdan je po mehaničkim svojstvima i predstavlja sinonim otpornosti i čvrstoće.

U Srbiji raste deset autohtonih vrsta hrastova. U preradi drveta se, međutim, ne pravi razlika između drveta nekih vrsta hrastova. Ogrevna snaga hrastovog drveta.

Trupci Hrasta se nabavljaju sa lokalnog područja koje je u vlasništvu Javnog preduzeća “Srbijašume”. Roba se prevozi sopstvenim prevozom.

Canimpex po potrebi svojih klijenata radi i prozvodnju rezane građe Hrasta.

Pogledajte galerijuPodelite sadržaj

Bukova rezana građa

Canimpex je usmerio svoju pažnju na proizvodnju bukove rezane građe.

Hrast

Canimpex po potrebi svojih klijenata radi i prozvodnju rezane građe Hrasta.

Topola

U ponudi imamo i proizvode izrađene od drveta Topole.