Proizvodnja i prerada drveta

Osnovni Proizvodni pogon kompanije nalazi se u Malom Zvorniku i prostire na 1.8 ha zemljišta, a proizvodne hale pokrivaju 2000 m2 Godišnji prorez iznosi izmedju 7 i 10 hiljada m2.

Pilana u svom sastavu poseduje stovarište trupaca i rezane gradje , kotlovnicu, dve sušare kapaciteta 150m3, parionicu, parketaru i briketarnicu.

Stroga kontrola kvaliteta se vrši u svakoj fazi proizvodnje , od sirovinskog materijala do gotovog proizvoda. Proizvodni proces, klasiranje i pakovanje su u potpunosti u skladu sa visokim zahtevima tržišta EU i šire.

Danas Canimpex zapošljava 30 dobro obučenih i visokokvalifikovanih radnika, menadžera i inženjera. Sirovina se dobija sa lokalnog područja kojima upravlja Javno preduzeće „Srbijašume“.

Pogledajte galerijuPodelite sadržaj

Bukova rezana građa

Canimpex je usmerio svoju pažnju na proizvodnju bukove rezane građe.

Hrast

Canimpex po potrebi svojih klijenata radi i prozvodnju rezane građe Hrasta.

Topola

U ponudi imamo i proizvode izrađene od drveta Topole.