Novosti

Stanje i problemi u primarnoj preradi drveta.
12.11.2014.

Stanje i problemi u primarnoj preradi drveta.

Piše: Dragan Zeljić.

Tačan broj pilana u Srbiji u ovom trenutku je teško utvrditi. Po nekim procenama ima ih oko 1.800 registrovanih, ali dobar deo njih radi i kao neregistrovane. Najveći broj kapaciteta u primarnoj preradi drveta nastao je kao posledica propadanja velikih drvnih kombinata devedesetih godina prošlog veka. Oni su preuzeli veliki deo sirovinskog potencijala u preradi i opstali su u najtežem periodu zahvaljujući isključivo sopstvenom preduzetništvu i entuzijazmu.
 
S obzirom da su se, u takvim okolnostima, razvijali bez jasne strategije, njihovi kapaciteti su u sadašnjem trenutku, po nekim procenama, tri puta veći u odnosu na raspoloživu sirovinsku osnovu, a njihova tehnička opremljenost je na dosta niskom nivou.
 
Ako se pogleda razvoj pilanske prerade u Evropi dolazimo do zaključaka da su pilanski kapaciteti koji su sedamdesetih godina bili od 5.000 do 20.000 m3 odavno prevaziđeni i da su sadašnji kapaciteti sa minimalnih 50.000 m3 godišnje, dok u Austriji pilane za preradu četinara dosežu preko 500.0000 m3 godišnje. To je dovelo do gašenja malih pilana.
 
Ovo je praćeno i boljom tehnološkom opremljenošću i povećanjem brzine pomera sa 25-50 m/min sedamdesetih godina prošlog veka na čak 200 m/min dvehiljaditih godina, sa posebnim akcentom na nove tehnike rezanja koje omogućavaju dostizanje krupnijih optadaka za kojima je nastala potražnja kako u proizvodnji ploča tako i za industriju celuloze i papira, a posebno u oblasti energetike i ekološkog goriva, za proizvodnju briketa i paleta.
 
Nasuprot pilanskoj preradi u Evropi opšta karakteristika naših kapaciteta u primarnoj preradi je usitnjenost kapaciteta, slaba tehnička opremljenost i predimenzioniranost u odnosu na sirovinske mogućnosti.
 
Mogućnosti primarne prerade u Srbiji
 
Bez obzira na sve, za drvnu industriju Srbije, pa tako i za primarnu proizvodnju, sa puno prava se kaže da predstavljaju granu sa nizom komparativnih prednosti od kojih se posebno ističe sirovinska baza i izvozna orijentacijia.
 
Kako je drvna industrija oslonjena na šumarstvo, neophodno je reći da je ukupna šumovitost Srbije oko 29% od čega se u državnom vlasništvu nalazi 49% a u privatnom 51%. U dubećoj zapremini bukva zauzima 41%, hrast 27%, ostalalih lišćara je 20% i četinara 12%.
 
Ovo predstavlja dobru osnovu za razvoj primarne prerade drveta koja se mora bazirati na dobrom odnosu sa šumarstvom, što predstavlja temelj i perspektivu razvoja i opstanka ovog dela drvne industrije.

Ceo članak možete procitati na sledećoj adresi: http://www.drvotehnika.info/clanci/stanje-i-problemi-u-primarnoj-preradi-drveta

Izvor : DRVOTEHNIKA.INFO Portal drvne industrije.Podelite sadržaj

Ostale novosti

14.07.2016.

NA PRODAJU BRIKETIRKA SIPA

OPIS:POLOVNA MAŠINA ZA BRIKETIRANJE  SA ELEKTROVENTILATOROM ZA

27.03.2015.

Osmi sabor drvoprerađivača

Bukova rezana građa

Canimpex je usmerio svoju pažnju na proizvodnju bukove rezane građe.

Hrast

Canimpex po potrebi svojih klijenata radi i prozvodnju rezane građe Hrasta.

Topola

U ponudi imamo i proizvode izrađene od drveta Topole.